ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝରଗଡ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ-୩ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ମୌଜା କେନ୍ଦୁଝର ନିଜିଗଡ ରେ ମାଇକ୍ରୋ କଟେଂମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା

କେନ୍ଦୁଝରଗଡ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ-୩ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ମୌଜା କେନ୍ଦୁଝର ନିଜିଗଡ ରେ ମାଇକ୍ରୋ କଟେଂମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କେନ୍ଦୁଝରଗଡ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ-୩ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ମୌଜା କେନ୍ଦୁଝର ନିଜିଗଡ ରେ ମାଇକ୍ରୋ କଟେଂମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା 29/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)