ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନ୍ୟାୟାଳୟ

ଫିଲଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ

ଫିଲଟର

ନ୍ୟାୟାଳୟ
ନାମ ପଦବୀ ଇମେଲ୍ Mobile No ଦୁରଭାଷ ନମ୍ବର Fax No ଠିକଣା
ରେଜିସ୍ଟ୍ରାର ଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରେଜିସ୍ଟ୍ରାର 06766-255451 ରେଜିସ୍ଟ୍ରାର ଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟ, କେନ୍ଦୁଝର
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ବିଚାରପତି 06766-255585 ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ,କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ 06766-255210 ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ନ୍ୟାୟାଳୟ, କେନ୍ଦୁଝର