ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର

୪-କେନ୍ଦୁଝର(ସଂରକ୍ଷିତ) ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାଥୀ ମାନଙ୍କ ସୂଚୀ

୨୦-ତେଲକୋଇ(ସଂରକ୍ଷିତ) ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାଥୀ ମାନଙ୍କ ସୂଚୀ

୨୧- ଘଷିପୁରା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାଥୀ ମାନଙ୍କ ସୂଚୀ

୨୨- ଆନନ୍ଦପୁର(ସଂରକ୍ଷିତ) ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାଥୀ ମାନଙ୍କ ସୂଚୀ

୨୩-ପାଟଣା(ସଂରକ୍ଷିତ) ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାଥୀ ମାନଙ୍କ ସୂଚୀ

୨୪- କେନ୍ଦୁଝର(ସଂରକ୍ଷିତ) ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାଥୀ ମାନଙ୍କ ସୂଚୀ

୨୫- ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ସକାଶେ ଶପଥ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରାଥୀ ମାନଙ୍କ ସୂଚୀ