ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୋଲିସ୍

ଥାନା ଏବଂ ଥାନା ପ୍ରଭାରୀ ସୁଚୀ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାନା ନାମ ପଦ ଦୂୂୂୂରଭାଷ
ଟାଉନ ଥାାନା ଶୁଭ୍ରାଶୁୁୁୁଂ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୩୬୯୯୫୫
ସଦର ଥାନା ସ୍ମୃତି ରେଖା ପ୍ରାଧାନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୭୩୮୧୬୪୭୯୩୭
ବିଦ୍ୟୁତ ଥାନା  ସୁର୍ୟକାନ୍ତି ଦାସ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୮୪୫୫୦୮୨୭୬୮
ନୟାକୋଟ ଥାନା ବିରଂଚି ନାରାୟଣ ବାଗ ଥାନା ଅଧିକରୀ ୯୪୩୭୨୩୭୪୬୬
ପଣ୍ଡାପଡା ଥାନା ରଂଜୁ ହାଶିନୀ କୁଲୁ ଥାନା  ଅଧିକରୀ ୮୮୯୫୭୫୨୯୫୯
ତେଲକୋଇ ଥାନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପିଂଗୁଆ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୮୨୧୮୦୪
କାଂଜୀପାଣି ଥାନା ଅମିତ କୁମାର ଭୁୟାଁ  ଥାନା ଅଧିକରୀ ୯୪୩୭୧୮୯୯୧୯
ଦୈତାରୀ ଥାନା ସସ୍ମିତା ଖିଲାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୯୨୭୨୭୪୪
ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଗୁରୁବାରୀ ହେମ୍ବ୍ରମ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୪୪୪୫୫୮
୧୦ ପାଟଣା ଥାନା  ପ୍ରୋମୋଦିନୀ ସାହୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୮୬୫୧୬୧୫
୧୧ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ସୁଦର୍ଶନ  ପଣ୍ଡା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ  ୯୪୩୮୪୭୧୫୭୧
୧୨ ଘସିପୁରା ଥାନା ମାଧବାନନ୍ଦ ନାୟକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୮୭୧୮୬୨
୧୩ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ବାଇଁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୮୯୧୬୮୫୫
୧୪ ସୋସୋ ଥାନା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ କୁଲୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୧୮୦୦୦୨
୧୫ ନନ୍ଦିପଦା ଥାନା ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୯୩୮୯୮୯୧୦୨
୧୬ ବଡବିଲ ଥାନା  ଜଗନ୍ନାଥ  ମଲ୍ଲିକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୯୩୮୦୩୮୬୭୦
୧୭  ଯୋଡା ଥାନା ପ୍ରକାଶ ଜେମ୍ସ ଟପୋ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୧୮୦୧୦୭
୧୮ ବାମେବରୀ ଥାନା ପ୍ରକାଶ ଜେମ୍ସ ଟପୋ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୧୮୦୧୦୭
୧୯ ବଲାଣୀ ଥାନା ବିଜୟ କୁମାର ବିହାରୀ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୬୩୫୪୪୮
୨୦ ରୁଗୁଡି ଥାନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୯୩୭୧୯୭୪୬୦
୨୧ ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୯୪୩୭୪୫୪
୨୨ ଝୁମ୍ପୁରା ଥାନା ଅର୍ଚନା  ମଲ୍ଲିକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୭୭୭୯୫୭୨୭୬
୨୩ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ସତ୍ୟଜିତ  ଦାସ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୨୪୦୯୯୮
୨୪ ବାରିଆ ଥାନା ସୁସାନ୍ତ ମଣି ମହାନ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୮୦୬୯୭୬୮
୨୫ ଘଟଗାଁ ଥାନା ସତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର  ନାୟକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ୯୪୩୭୧୪୮୩୫୯