ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନ୍ୟାୟାଳୟ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଲିକା 
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟାୟାଳୟର  ନାମ  ନାମ ପଦବୀର ନାମ ସମ୍ପର୍କ
ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ନ୍ୟାୟାଳୟ,କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀ ଏଲ.ବିଶ୍ବାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍,କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୩୪୮୩
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ତଥା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ,କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀ ପି.କେ.ନାୟକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର  ବିଚାରପତି, କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୬୭୮୪
ପାରିବାରିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ,  କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀ ପି.ରାଉତରାୟ ବିଚାରପତି,ପାରିବାରିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ୦୬୭୬୬-୨୫୬୫୫୨
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ନ୍ୟାୟାଳୟ,କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀମତୀ ଜେ.ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍,କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୦୦୪୭
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ,କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ପହି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ବିଚାରପତି,କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୫୫୮୫
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ ନ୍ୟାୟାଳୟ   ତଥା ବାଳ ଅପରାଧୀ   ନ୍ୟାୟାଳୟ,କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନନ୍ଦା ପାଢୀ ପ୍ରବନ୍ଧକ,କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୫୪୫୧
ବରିଷ୍ଠ ଦେଓ୍ବାନୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ,କେନ୍ଦୁଝର  ଶ୍ରୀ ଏନ.ପାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଦେଓ୍ବାନୀ   ବିଚାରପତି,କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୪୩୯୫
ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀମତୀ ବି. ତ୍ରିପାଠୀ ସଚିବ,ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ,କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୬୯୮୫
ଉପଖଣ୍ଡ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ,କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀମତୀ ସି. ରଥ ଉପଖଣ୍ଡ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ବିଚାରପତି,କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୦୦୭୩
୧୦ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ,କେନ୍ଦୁଝର ଖାଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗବିଚାରପତି,କେନ୍ଦୁଝର   ୦୬୭୬୬-୨୫୦୦୭୩
୧୧ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ,କେନ୍ଦୁଝର ଖାଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗବିଚାରପତି,କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୪୩୫୧
୧୨ ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଅଦାଲତ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ,ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଅଦାଲତ ,କେନ୍ଦୁଝର ୦୬୭୬୬-୨୫୫୦୦୧
୧୩ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ଆନନ୍ଦପୁର ଶ୍ରୀ ବି .ମହାନ୍ତି ବିଚାରପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା  ଦୌରା ଜଜ୍,ଆନନ୍ଦପୁର
୧୪ ବରିଷ୍ଠ ଦେଓ୍ବାନୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ଆନନ୍ଦପୁର ଶ୍ରୀମତୀ ପୁନମ ଜେନା ବରିଷ୍ଠ ଦେଓ୍ବାନୀ    ବିଚାରପତି,ଆନନ୍ଦପୁର ୦୬୭୩୧-୨୪୦୨୮୮
୧୫ ଉପଖଣ୍ଡ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ଆନନ୍ଦପୁର ଶ୍ରୀମତୀ ଏସ .ଦେହୁରୀ ଉପଖଣ୍ଡ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ବିଚାରପତି, ଆନନ୍ଦପୁର ୦୬୭୩୧-୨୪୦୮୫୨
୧୬ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ଆନନ୍ଦପୁର ଶ୍ରୀମତୀ ଏସ ଏସ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର   ବିଭାଗବିଚାରପତି,ଆନନ୍ଦପୁର ୦୬୭୩୧-୨୪୦୯୫୨
୧୭ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ଚମ୍ପୁଆ ଡକ୍ଟର ପି .ଏମ୍. ସାମଲ ବିଚାରପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା  ଦୌରା ଜଜ୍,ଚମ୍ପୁଆ ୦୬୭୬୭-୨୪୦୫୯୯
୧୮ ବରିଷ୍ଠ ଦେଓ୍ବାନୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ଚମ୍ପୁଆ ଶ୍ରୀମତୀ ଆର. ଲେଙ୍କା ବରିଷ୍ଠ ଦେଓ୍ବାନୀ    ବିଚାରପତି,ଚମ୍ପୁଆ ୦୬୭୬୭-୨୪୦୨୩୦
୧୯ ଉପଖଣ୍ଡ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ଚମ୍ପୁଆ ଶ୍ରୀମତୀଏସ.ପି.ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପଖଣ୍ଡ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ବିଚାରପତି,ଚମ୍ପୁଆ ୦୬୭୬୭-୨୪୦୧୭୩
୨୦ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ଚମ୍ପୁଆ ଖାଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର   ବିଭାଗବିଚାରପତି,ଚମ୍ପୁଆ ୦୬୭୬୭-୨୪୦୧୪୦
୨୧ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ବଡ଼ବିଲ ଶ୍ରୀ ଏ କେ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର   ବିଭାଗବିଚାରପତି,ବଡବିଲ ୦୬୭୬୭-୨୭୫୮୨୪
୨୨ ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଧିକାରୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ,ଘସିପୁରା ଶ୍ରୀ ପି ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତି,ଘସିପୁରା ୦୬୭୩୧-୨୨୦୦୬୦