ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାଲିକା ୧୯୪୮ ମସିହା ପରଠାରୁ
ନାମ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ
ଶ୍ରୀ ବିଶାଳ ସିଂହ, ଭା.ପ୍ର.ସେ ୩୦-୦୧-୨୦୨୪  କାର୍ଯ୍ୟରତ   
ଶ୍ରୀ ଆଶୀଷ ଠାକରେ, ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୯-୦୧-୧୮ ୨୯ -୦୧ -୨୦୨୪ 
ଡା. ଏନ. ଥିରୁମାଲା ନାୟକ, ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୨-୦୫-୨୦୧୫ ୧୮-୦୧-୧୮
ବିଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୭-୦୪-୨୦୧୩ ୦୧-୦୫-୧୫
ବଳବନ୍ତ ସିଂହ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୬-୦୮-୨୦୧୨ ୦୭-୦୪-୧୩
ଡି.ଭି.ସ୍ବାମୀ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୨-୦୫-୨୦୧୧ ୦୬-୦୮-୨୦୧୨
ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବଯାନି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୧-୦୭-୨୦୦୯ ୨୦-୦୫-୨୦୧୧
ବିଜୟ କୁମାର ବିଲୁଙ୍ଗ ଓ.ପ୍ର.ସେ ୦୯-୦୭-୨୦୦୯ ୨୧-୦୭-୨୦୦୯
ସ୍ବାଶତ ମିଶ୍ର,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୭-୦୩-୨୦୦୯ ୦୯-୦୭-୨୦୦୯
ପ୍ରମୋଦ ସିଏଚ ପଟ୍ଟନାୟକ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୫-୦୬-୨୦୦୮ ୨୭-୦୩-୨୦୦୯
ବିପିନ ବି ମହାପାତ୍ର,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୦-୧୧-୨୦୦୬ ୨୫-୦୬-୨୦୦୮
ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୪-୦୯-୨୦୦୪ ୦୨-୧୧-୨୦୦୬
ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ୨୧-୦୬-୨୦୦୨ ୧୩-୦୯-୨୦୦୪
ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗମ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୪-୦୫-୨୦୦୧ ୧୬-୦୬-୨୦୦୨
ଅଶୋକ କୁମାର ମୀନା,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୬-୦୬-୨୦୦୦ ୩୦-୦୪-୨୦୦୧.
ସୌରଭ ଗର୍ଗ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୧-୦୫-୧୯୯୮ ୧୫-୦୬-୨୦୦୦
ବେଣୁଧର  ମିଶ୍ର,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୬-୦୨-୧୯୯୬ ୦୧-୦୫-୧୯୯୮
ଜେ.ଏନ. ପଣ୍ଡା,ଓ.ପ୍ରେ.ସେ. ୦୮-୦୧-୧୯୯୬ ୧୬-୦୨-୧୯୯୬
ନିରଞ୍ଜନ ପାଢୀ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୪-୦୭-୧୯୯୪ ୦୮-୦୧-୧୯୯୬
ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୬-୦୮-୧୯୯୩ ୦୪-୦୭-୧୯୯୪
ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୨-୦୩-୧୯୯୧ ୧୬-୦୮-୧୯୯୩
ଏନ.ସି.ବାସୁଦେବନ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୭-୦୪-୧୯୯୦ ୨୨-୦୩-୧୯୯୧
ଜି.ଧର୍ମଲିଙ୍ଗମ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୩-୦୭-୧୯୮୭ ୨୬-୦୪-୧୯୯୦
ଜେ .କେ ମହାପାତ୍ର,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୪-୦୬-୧୯୮୬ ୧୩-୦୭-୧୯୮୭
ଜି. ବି. ପଟ୍ଟନାୟକ,ଓ.ପ୍ରେ.ସେ ୧୩-୦୫-୧୯୮୬ ୦୪-୦୬-୧୯୮୬
ଜେ.କେ.ଦେଓ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୪-୦୭-୧୯୮୪ ୧୩-୦୫-୧୯୮୬
ଏସ.ଏସ.ଲେଙ୍କା,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୫-୦୬-୧୯୮୩ ୦୪-୦୭-୧୯୮୪
ଏଫ. ବି.ଦାସ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୬-୦୭-୧୯୮୦ ୨୫-୦୬-୧୯୮୩
ଡି. ସି.ଗୁପ୍ତା,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୧-୦୭-୧୯୭୮ ୧୬-୦୭-୧୯୮୦
ଜେ.ଏନ. ପୋଦାର,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୬-୦୯-୧୯୭୭ ୧୦-୦୭-୧୯୭୮
ଏଫ. ସି. ପାଣିଗ୍ରାହୀ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୨-୦୫-୧୯୭୬ ୧୫-୦୯-୧୯୭୭
ଏ.କେ.ବିଶ୍ବାଳ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୭-୧୧-୧୯୭୪ ୧୨-୦୫-୧୯୭୬
ପି.ଏମ୍. ମହାପାତ୍ର,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୭-୦୮-୧୯୭୨ ୨୭-୧୧-୧୯୭୪
ପି.ଆର. ଚନ୍ଦ୍ରା,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୨-୦୭-୧୯୭୧ ୦୭-୦୮-୧୯୭୨
ଏସ.ମରେଇଁ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୬-୦୬-୧୯୭୦ ୧୨-୦୭-୧୯୭୧
ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାପାତ୍ର,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୪-୧୨-୧୯୬୮ ୦୬-୦୬-୧୯୭୦
ଶହଦେବ ସାହୁ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୬-୧୧-୧୯୬୮ ୧୩-୧୨-୧୯୬୮
ଏନ.ଆର. ହୋତା ୨୨-୧୧-୧୯୬୭ ୨୫-୧୦-୧୯୬୮
ଆର.ଏନ.ଦାସ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୦-୦୬-୧୯୬୬ ୨୨-୧୧-୧୯୬୭
ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୭-୧୧-୧୯୬୨ ୦୯-୦୬-୧୯୬୬
ଗଣନାଥ ଦାସ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୨-୧୧-୧୯୬୦ ୦୭-୧୧-୧୯୬୨
ଆର.ପି. ଦାଲଭି,ଓ.ପ୍ରେ.ସେ ୧୨-୧୦-୧୯୬୦ ୦୧-୧୧-୧୯୬୦
ବି.ବି. ରଥ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୬-୦୩-୧୯୫୯ ୧୨-୧୦-୧୯୬୦
କେ.ଏସ.ବାଓ୍ବା,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୫-୧୦-୧୯୫୭ ୧୫-୦୩-୧୯୫୯
ଡି. ବି. ତ୍ରିପାଠୀ.ଓ.ପ୍ରେ.ସେ ୧୬-୦୯-୧୯୫୭ ୨୪-୧୦-୧୯୫୭
ବି.ଭେଙ୍କଟରମଣ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୮-୦୫-୧୯୫୬ ୧୬-୦୯-୧୯୫୭
ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସିଂହ ୧୨-୦୯-୧୯୫୪ ୧୮-୦୫-୧୯୫୬
ଏ.ଜି.ମେନନ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୭-୧୨-୧୯୫୩ ୧୨-୦୯-୧୯୫୪
ଏ.କେ.ମଜୁମଦାର,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୮-୦୯-୧୯୫୨ ୩୧-୧୦-୧୯୫୩
ଆର.ଏଲ୍.ମେହତା,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୧୦-୧୨-୧୯୫୦ ୧୮-୦୯-୧୯୫୨
ଉଦୟନାଥ ରଥ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୧-୧୨-୧୯୪୯ ୦୯-୧୨-୧୯୫୦
ପି.ସି.ମହାନ୍ତି,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୨୬-୦୯-୧୯୪୮ ୨୧-୧୨-୧୯୪୯
ମୁସବ ଖାନ,ଭା.ପ୍ର.ସେ ୦୧-୦୧-୧୯୪୮ ୨୬-୦୯-୧୯୪୮