ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମ ଓ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

  • କେନ୍ଦୁଝର  ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା – ୨୯୭
  • କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା – ୨୧୩୭

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମ ଓ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ  ଜାଣିବା ପାଇଁ(ପିଡିଏଫ ୨୬୧ କେବି)
ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ